Släkten Sahlströms Historia

Sahlströmsgården-släktens-historia       Familjen Sahlström samlade kring Bror Sahlströms porträttbyst av modern Marit vid henne begravning, oktober 1901. Stående fr v Emelie och Karl, Otto, Fader Per, Bror, Karolina och Gustav, Sittande fr v. Systrarna Ida, Ingeborg, Anna och Johanna.
Bildkälla: http://sahlstromsgården.se

Hur började det hela?

Den gamla släktgården i Utterbyn, som tillhört släkten Sahlströms ägo sedan 1803 är full av anor och sägner. Det första namnet på gården var Däropp. Genom förvärv så utvidgade Lantbrukaren Karl Henrik Sahlström (född på Stensgård 1778) gården ytterligare. Efter Karl Henriks bortgång 1827 blev sonen Jan-Henrik husbonde på gården. Tyvärr så brann huvudbyggnaden ner 1850, men snart så var den uppbyggd igen. Per Sahlström som vid tidpunkten var riksdagsman och sonson till Karl Henrik och född på gården 1834, lät bygga nytt och om mangårdsbyggnaden och många av de uthusen vi ser idag uppfördes då. Här verkade han och förblev fram till sin död 1917. Under hela sin levnad var Pär Sahlström en stor profil i bygden och vid sidan av arbetet i riksdagen var han även storbonde, drev sågverk och var skogsmagnat. I folkmun kallades han allmänt för ”Fryksdalskungen” och han var mycket involverad i kommunala intressen. Under närmare 30 år fungerade han som en allt i allo och var fjärdingsman, kommunalordförande, nämndeman och landstingsman.

Gården blev en kulturell samlingsplats

När Pär Sahlström lämnade jordelivet så tog barnen över. De konstnärliga syskonen Bror Sahlström, Anna Sahlström och Ida Sahlström förvandlade gården allt eftersom till en kulturell samlingsplats för konstnärer och konsthantverkare. Man blev även tvungen till att anställa ett tiotal personer Under jord- och skogsbrukets storhetstid på gården hade man dessa tiotalet anställda som hjälp. Vid mitten av 1920-talet behövdes en förvaltare och det anställdes en Conrad Karlsson, som senare gifte sig med Johanna Sahlström. Hans gick in för sina sysslor till 100% och hans arbete kom att betyda mycket för gårdens skötsel och byggnadernas tillstånd. Tyvärr gick han bort 1956 och efter det så överlät de tre kvarvarande systrarna ansvaret för gården till brorsonen Torbjörn Sahlström. På 1970-talet avtog jordbruksdriften allt mer och gårdens produktivitet sjönk med det.

Upprustning om iordningställt som Museum

Efter en svacka med nedgångsperiod under slutet av 1900-talet har Sahlströmsgården nu rustats och byggts ut. Mangårdsbyggnaden har iordningställts som ett museum över storhetstiden i början av seklet 1900, då många av tidens stora konstnärer gästade gården. 1994 började renoveringen av ladugården som förvandlades till restaurang, butik och konferenslokaler.
Läs mer om Per Sahlström här!
Läs Mer om Bror Sahlström här!
Läs mer om Ida Sahlström här!
Läs mer om Anna Sahlström här!
Läs mer om Erling Ärlingsson här!

Bildkälla Sahlströmsgården.