Sahlströmsgårdens Vänner

Föreningens historia

Föreningen bildades under hösten 2007 som en allmännyttig ideell förening. Som i nästan alla föreningar så finns det eldsjälar för att det hela ska fungera och Sahlströmsgårdens vänner är inget undantag. Dessa brinner för gårdens historia, dess kultur och dess framtid. En interimsstyrelse har utsetts och föreningens allra första årsmöte hölls under 2008.

Föreningens syfte

Föreningens stadgar och syfte är att se till att Sahlströmsgården får finnas kvar, utvecklas men även värna, främja och och se till att  kunskap utvecklas och sprids för kännedom om Sahlströmsgården och dess kulturskatter. En viktig del är även att informera och berätta om de konstnärer som i perioder verkat och bott på gården, förutom syskonen Sahlström förstås som till större delen var bofasta här. En kulturell oas och ett smultronställe rikare än något här i kulturlandskapet Värmland.

Bli medlem

Bli medlem och medverka till att vårda och förvalta denna skatt till eftervärlden. Bidra till att sätta Utterbyn och norra Värmland på kartan inom konst och kultur och för att utveckla denna skatt som vi ska vara så glada att vi har här. Mer information om föreningen och om hur du blir medlem i Sahlströmsgårdens vänner hittar du här!

Texten är omskriven och omarbetad av Mattias Olsson